بایگانی دسته‌ی: فرکانس احساسات

فرکانس احساسات چیست؟

حتما تجربه کردی که یه وقتایی خوردن بهترین خوراکی یا یه تفریحی که خیلی دوسش داشتی تو زمانی که حالت خوب نبوده به جای اینکه حالت رو بهتر کنه بدتر کرده. یا اینکه وقتی کنار کسی یا چیزی هستی که دوسش داری و حالتو خوب میکنه، هر چیزی به نظرت لذت بیشتری داره .

پس با درک بهتر فرکانس احساسات میتونی کنترل بیشتری رو زندگیت داشته باشی. میتونی بیشتر حال خوب‌ رو تجربه کنی. از همه مهمتر درک فرکانس احساسات میتونه قدرت درک دیگران رو به ما بده. نه تنها انسانها، بلکه تمام کائنات.
در هر لحظه‌ای از زندگی که قرار دارید، احساسات خوب و بد شما را فرا گرفته است. گاهی حالتان خوب می‌شود که نشانه‌ی احساسات شادی است و گاهی هم حوصله‌ی هیچ کاری را ندارید. در این زمان احساسات منفی از جمله ترس، استرس، افسردگی، عصبانیت و اضطراب بر شما چیره می‌شود. همه احساسات با ذهن شما پیوند دارند.

هر کدام از احساسات دارای ارتعاش خاصی است .برای درک زندگی باید ارتعاش احساسات رو بفهمیم و درک کنیم. سی‌و‌شش مقاله در این مورد .