درباره من

“برای فرود پرواز آرامش در وجودت 

کافی‌است فرودگاه مناسبی ایجاد کنی”

عادل دمیرچی 
 
تماس بگیرید